Misyon, Vizyon & İlkelerimiz

Misyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli, uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve ekibimiz ile birlikte iş programına uyarak, çevremizi daha yaşanabilir hale getirmek.

Vizyonumuz

Dünya çapında hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.

Değerlerimiz

Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

Bütünlük

Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız hatasız bir bütündür.

Sürdürülebilirlik

İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı.

Etik

Yaptığımız işte şeffaflık, hesap verebilirlik ve disiplin vardır.

Güven

Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.

Mükemmeliyetçilik ve Yenilik

Daima en yeniyi isteyip, en mükemmeli hedeflemek.

Bağlılık

Kalite, sağlık, güvenlik ve çevreye ödün vermeden bağlılık.

Dayanışma

Başarıyı paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmak.